Vi försöker alltid att presentera våra varor så tydligt som möjligt. Om du är missnöjd med en vara så gäller Ångerrätten i 14 dagar enligt distansavtalslagen för privatpersoner. Varan får då inte vara använd.

För att en reklamation ska vara giltig så ska vi först bli kontaktade om ärendet.